Nuretanolja

Användning av Nuretanolja är lämplig för både in – och utvändig målning. Det är exempelvis bra att använda oljan på underlag som är dåligt bundet eller så kan det användas som halvoljning före ytterligare målning.

Ibland talar man om dammbindning av golv. Men vad innebär det egentligen och kan Nuretanolja vara till nytta? Dammbindning utförs främst på betonggolv och inte sällan behandlas golv i exempelvis garaget eller i källaren. Och Nuretanolja fungerar alldeles utmärkt för uppgiften.

Kort och gott så handlar dammbindning om att binda damm eller hindra golv från att ge ifrån sig damm. Det kan finnas olika anledningar till dammbindning men den främsta anledningen är att helt enkelt reducera damm för att överlag få fräscha golv och utrymmen. Ett annat skäl som hänger ihop med dammreducering är att underlätta för allergiker.

Att dammbinda golven är extra viktigt i mer offentliga utrymmen som till exempel i skolor där det kan förekomma elever med allergi.

På marknaden finns det en hel uppsjö av olika produkter som är avsedda för dammbindning av betong. Och en produkt som verkligen rekommenderas starkt är just Murtex Nuretanolja som har en god alkalibeständighet och även en mycket bra penetrationsförmåga på betongytor. Uretanalkyd är det medel i Nuretanoljan som binder.

En bra olja för dammbindning bör ha god beständighet och präglas av god reptålighet och inte få golvet att gulna med tiden.

Ytan som behandlas ska vara ren och fri från damm. Tänk på att avlägsna eventuell betonghud innan behandling sker. Nuretanoljan ska förtunnas 1:1 med lacknafta innan dammbindningen ska utföras.

Förutom att Nuretanoljan är bra för att binda damm så bidrar även oljan med en blänkande och skinande yta. Färgen ska bli glasgenomskinlig och blank när tillräckligt många lager lagts. Det rekommenderas att första varvet läggs tillsammans med blandningen av 50% lacknafta. Andra varvet ska helst läggas med 100 % olja men 90% rekommenderas då det flyter ut ännu bättre. Ibland kan det vara idé att lägga ytterligare lager, men det måste bedömas i varje enskilt fall.

Den som använder sig av Nuretanolja bör arbeta i utrymmen som är ventilerade. Skulle ventilationen vara otillräcklig så är det ändå möjligt att arbeta i utrymmet men då bör skyddsutrustning i form av andningsskydd användas. Burkar av Nuretanolja bör förslutas väl. Och innan rengöring ska färg från verktygen avlägsnas. Omgående efter målning ska använda verktyg rengöras.

Miljön är självklart viktigt att tänka på. Tvättvätska eller flytande färgrester får inte hällas ut i avloppet utan måste lämnas till närmaste miljöstation. Tomma emballage ska lämnas till återvinningen.

Det är inte alldeles lätt att uppskatta hur mycket Nuretanolja som kan tänkas gå åt. Det är alltid beroende på underlag. Men vanligtvis målar man ungefär 8-10 m²/liter.

Ett gott tips för bästa resultat är att låta helt nya golv få vara ifred några månader innan behandling. Det beror på att de ska ges möjlighet att andas ut ordentligt. Vad gäller äldre golv så bör de helst slipas eller syras innan de behandlas. Om golven inte skulle slipas eller syras så finns det en stor risk att golvet inte suger in Nuretanoljan på ett tillräckligt effektivt sätt.